POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA

 

Poslovni uspjeh tvrtke INTERCAL d.o.o. temelji se na postizanju zadovoljstva kupaca, potreba i očekivanja zainteresiranih strana: vlasnika, zaposlenika, vanjskih dobavljača i zajednice u kojoj djelujemo, kao i osiguranju profitabilnosti izvođenjem aktivnosti uz najmanji mogući štetni utjecaj na okoliš pri čemu se iste kontinuirano analiziraju kako bi se djelovalo na rizike i prilike te aspekte okoliša.

Ovo ostvarujemo primjenom Sustava upravljanja kvalitetom i okolišem koji je uspostavljen i održavan  prema zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001 i principima:

Ä  Vodeća uloga Uprave društva u kontinuiranom razvoju sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, praćenju, analiziranju i poboljšavanju procesa i promjena u okruženju te procjenjivanju rizika vezanih za sve aspekte poslovanja kako bi se osigurao održivi razvoj tvrtke

Ä  Jasnom utvrđivanju odgovornosti  za sve zaposlenike te odgovarajućih ovlaštenja i znanja za ispunjenje tih odgovornosti

Ä  Poticanju i provođenju stalne izobrazbe zaposlenika i razvijanju svijesti o važnosti zaštite okoliša, sprječavanju onečćenja i smanjivanju negativnog utjecaja na okoliš

Ä  Kontinuirano usklađivanje s obvezama usklađenosti vezanim za okoliš, ali i drugim propisima vezanim za poslovanje

Ä  Ispunjavanje očekivanja kupaca isporukom kvalitetnih proizvoda i dobrom suradnjom poslije prodaje

Ä  Kontinuirano traženje novih područja primjene proizvoda i razvojem novih proizvoda

Ä  Uspostavljanje kvalitetnih odnosa s vanjskim dobavljačima, poticati ih da rade na ekološki prihvatljiv način, nastojati surađivati s lokalnim tvrtkama

Ä  Trajno unapređivanje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem kako bi se spriječila onečćenja okoliša, smanjio negativan utjecaj na okoliš, optimiziralo korištenje prirodnih resursa i povećala energetska učinkovitost

Ä  Uspostavljanje partnerskih odnosa s društvenom zajednicom

 

S politikom kvalitete i okoliša upoznati su svi zaposlenici i zainteresirane strane, a ona je dostupna široj javnosti.

Certifikacija

  ISO 9001

  ISO 14001