1. Lokacija Ličko Lešće – proizvodnja agregata 

Ličko Lešće 3


53224 Ličko Lešće


tel:053/787-330

fax:053/787-311

2. Lokacija Sirač – proizvodnja vapna

Ruđera Boškovića 52


43541 Sirač


tel:043/322-129

fax: 043/442-015


e-mail: info(kod)intercal.hr

Lokacije