Povijest INTERCAL-a

INTERCAL d.o.o. se bavi proizvodnjom agregata na lokaciji u Ličkom Lešću, a od 30.05.2011. godine u sastavu tvrtke je i Tvornica vapna u Siraču. 

Na lokaciji u Ličkom Lešću od 1979 do 1980. izgrađena i puštena u rad tvornica vapna kapaciteta 175 t/dan živog vapna. Tijekom  2007. i 2008. godine  vrše se značajna ulaganja u dogradnju silosnog kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te ugradnja filterskih postrojenja na peći i hidratizaciji. Izgrađuje se također nova linija za dopremu kamena do peći, novo upravljanje peći, linija za prosijavanje živog vapna, linija za separiranje hidratiziranog vapna, linija za mikronizaciju živog vapna te linija za automatsko punjenje  vreća.

U Siraču je od 1979. do 1981. godine izgrađena je i puštena u rad tvornica vapna (Pogon I) sa dvije peći za proizvodnju živog vapna pojedinačnog nazivnog kapaciteta 175 t/dan, postrojenjem za hidratizaciju vapna kapaciteta 9 t/sat i pakirnicom kapaciteta 37,5 t/sat. Lokacija je poznata i pod nazivom Tvornica vapna I.   

 

Godine 1984. sa izgradnjom i puštanjem u rad postrojenja za proizvodnju hidratiziranog vapna počinje otvaranje nove lokacije tzv. Tvornica vapna II. Na toj je lokaciji 1998. godine pušteno u pogon postrojenje za proizvodnja suhih mješavina (veziva za zidanje i žbukanje te građevinskih ljepila). 

Godine 2004. na lokaciji Tvornice vapna II, puštena je u rad peć za proizvodnju živog vapna nazivnog kapaciteta 200 t/dan (Pogon II). 

Godine 2005. osniva se zajednička Holding Intercal čiji su vlasnici austrijski koncern Wietersdorfer Grupa i hrvatski koncern Kufner Grupa. Članovi koncerna koje čine Intercal koncern su tada bili Intercal d.o.o., Kamen Sirač d.d., w&p Kamen d.o.o. i Lička tvornica vapna d.o.o.

2011. dolazi ponovo do promjene vlasničke i organizacijske strukture, Kamen Sirač d.d. i w&p Kamen d.o.o. istupaju iz Intercal-Koncerna i  Lička tvornica vapna d.o.o. otkupi imovinu od Kamen Sirač d.d. koja je vezana uz proizvodnju vapna. Jedini član osnivača LTVa je Wietersdorfer Grupa.