Proizvodi

Živo Vapno
Živo vapno nastaje procesom kalcinacije kamene sirovine (vapnenačkog ili dolomitnog porijekla). Na lokaciji u Siraču proizvodi se živo dolomitno vapno. Tvrtka provodi tvorničku kontrolu proizvodnje živog dolomitnog vapna u vlastitom laboratoriju te u vanjskom, akreditiranom laboratoriju, a sukladno normi HRN EN 459-1:2010 Građevno vapno - 2.dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti. Za istu aktivnost posjeduje Potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje, izdana od Institut IGH d.d.
Hidratizirano vapno
Hidratizirano vapno nastaje procesom kontroliranog dodatka vode živom vapnu. Potrebno je razlikovati hidratizaciju dolomitnog, od hidratizacije kalcitnog vapna. Na lokaciji u Siraču proizvodi se poluhidratrizirano dolomitno vapno. Tvrtka provodi tvorničku kontrolu proizvodnje poluhidratiziranog dolomitnog vapna u vlastitom laboratoriju te u vanjskom, akreditiranom laboratoriju, a sukladno normi HRN EN 459-1:2010 Građevno vapno - 2.dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti. Za istu aktivnost posjeduje Potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje, izdana od Institut IGH d.d.
Agrovapno
Riječ je o živom dolomitnom vapnu s visokim udjelom kalcijevog i magnezijevog oksida, granulacije 0/5 mm ili 5/20 mm. Prirodan je i bogat izvor kalcija i magnezija koji su bitni za rast svake biljke i uspješan uzgoj poljoprivrednih kultura. Dobro topiv materijal; služi neutralizaciji kiselih tala, popravku strukture tla i povećanju bioloških aktivnosti.
Kameni materijali
Kameni materijali nastaju preradom sirovine vapnenačkog porijekla na kamenolomu Čardak koji je oko 2 km udaljen od tvornice u Ličkom Lešću. Tvrtka provodi tvorničku kontrolu proizvodnje kamenih frakcija u vlastitom laboratoriju te u vanjskom, akreditiranom laboratoriju, a sukladno normama HRN EN 12620:2008 Agregati za beton i HRN EN 13242:2008 Agregati za nevezane i hidrauličkim vezivom vezane materijale za primjenu u građevinarstvu i cestogradnji.