Agrovapno

KALCIZACIJOM AGROVAPNOM DO POVEĆANIH PRINOSA I KVALITETE

 

O KALCIZACIJI (kalcifikaciji, vapnjenju…)

Svjedoci smo da se je zadnjih godina intenzivirala rasprava medija i struke oko važnosti kalcizacije tala. No svakako nije na odmet ponoviti nekoliko bitnih informacija na tu temu.

Kalcizacija (kalcifikacija) je agrotehnička mjera dodavanja vapnenih materijala čime se uz povećanje pH vrijednosti tla povećava i njegova produktivnost.

Brojna istraživanja i praksa pokazala su da nizak pH tla izaziva niz različitih problema od kojih su najznačajniji deficit kalcija i magnezija, toksičnost aluminija i/ili mangana, smanjena raspoloživost fosfora, niska efikasnost dušične gnojidbe i gnojidbe kalijem, nekroza lišća i plodova (a s tim i smanjene kvaliteta prinosa), usporeni rast biljaka, loša struktura tala i dr.

Česta pitanja poljoprivrednika i korisnika naših materijala vezana su na količinu potrebnog materijala po jedinici hektara.

Bitno je reći da količina materijala za kalcizaciju koju je potrebno unijeti u tlo ovisi o više parametara kao što su vrsta materijala za kalcizaciju, pH vrijednost tla, struktura i tip tla, zasićenost hranjivima, humusom itd.

Stoga se kalcizacija, kao mjera popravke kiselih tala, mora provoditi oprezno, uz prethodnu detaljnu  kemijsku analizu tla od strane ovlaštenih laboratorija.

Kao optimalno vrijeme za provođenje kalcizacije uzima se razdoblje nakon žetve strnih žitarica, ali praktično kalcizaciju je moguće vršiti kroz cijelu godinu, ovisno o plodoredu, vremenskim uvjetima i slobodnim površinama.

 

ZAŠTO AGROVAPNO?

Kalcizacija AGROVAPNOM je zbog svog kemijskog sastava u obliku oksida idealan odabir za tlo.

Osim CaO (do 57 %), AGROVAPNO sadrži i MgO (do 40 %) koji uz povećanje pH vrijednosti, što je i glavni cilj kalcizacije, biljku hrani i magnezijem. Nedostatak magnezija u tlu se manifestira kao kloroza lista (vinova loza, kukuruz, ječam…).

Za razliku od materijala u obliku karbonata (CaCO3), tj. drobljenih kamenih materijala koji svoju djelotvornost pokazuju tek u 2- 3 godine nakon primjene, djelotvornost AGROVAPNA uočljiva je već u prvoj vegetacijskoj godini nakon kalcizacije. Razlog tomu je što se AGROVAPNO dobiva kalcinacijom (pečenjem) kamena, gdje se CO2 izgubio termičkom obradom dok kod karbonata, CO2 se treba izgubiti prirodnim putem tijekom više godina te je stoga potreban duži vremenski period za djelovanje. 

Samim time, povrat uloženog u kalcizaciju sa AGROVAPNOM je u prvoj godini nakon aplikacije, što potvrđuju i korisnici koji se rado vraćaju i ne kriju svoje zadovoljstvo upotrebom AGROVAPNA.

AGROVAPNO ima sposobnost brze stabilizacije mrvičaste strukture tla te se na taj način poboljšavaju vodo-zračni režimi u tlu što dovodi do povećanja produktivnosti tla kao i mogućnosti usvajanja hranjiva, prije svega fosfora i kalija, koji u kiselom mediju nisu pristupačni u tlu odnosno korijenu biljke.

 

APLIKACIJA AGROVAPNA

Zbog problematike oko apliciranja vapnenih (praškastih) materijala u tlo, a sukladno višegodišnjem radu na stvaranju pogodnijih granulacija vapna, svojim korisnicima smo olakšali aplikaciju prosijavanjem vapna na pogodniju granulaciju (3-8 i 8-20 mm).  Zbog malog postotka prašine, lako se aplicira i najobičnijim rasipačima za umjetna gnojiva. Samim time, izbjegavaju se dodatna ulaganja u kupovinu specijaliziranih strojeva.

Kao što smo i ranije naglasili, vodotopivost materijala je vrlo visoka te u dodiru i sa malim postotkom vlage, počinje razlaganje kalcija i magnezija u tlu.

 

VRSTA PAKIRANJA i GRANULACIJA

AGROVAPNO na tržište dolazi u različitim pakiranjima i granulacijama:

1.      Vreće 25/1, složene na paleti, ukupne mase 1.250 kg, granulacija 0-5 mm

2.      Jumbo vreće mase 1.000-1.300 kg (sukladno zahtjevu korisnika), granulacija 0-5, 3-8 i 8-20 mm

3.      Rinfuza (kiper kamioni), granulacija 0-5, 3-8 i 8-20 mm

 

PREPORUKA DOZIRANJA

Tlo

pH tla u KCl

do 4.5

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4 - 5-5

pjeskovito

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

1,0

ilovasta pjeskulja

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,5

pjeskovito ilovasto

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,5

Ilovasto

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

glinasto ilovasto

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

glinasto

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

 

 

U ovim vremenima i nesigurnim otkupnim cijenama svih poljoprivrednih proizvoda, jedino što smo u mogućnosti učiniti je podići produktivnost i prinos svoga tla te na taj način pokušati kompenzirati niže cijene.

Upravo upotrebom AGROVAPNA u poljoprivrednoj proizvodnji, a u ovisnosti o pH vrijednosti tla prije kalcizacije, imamo mogućnost povećati prinose i do 30%.

Samo u slučaju kada se osigura dovoljna opskrbljenost tla kalcijem i magnezijem, ostali faktori rasta mogu donositi visoke i sigurne prinose.

Kontakt:

INTERCAL d.o.o.

Ruđera Boškovića 52

43541 Sirač

 

Web: www.intercal.hr

e-mail: dario.andrijevic(kod)intercal.hr; info(kod)intercal.hr

telefon: +385 91 1240 455; +385 43 322 129

fax: + 385 43 442 015

 

 

 

Dokumentacija

Tehnicka uputa agrovapno 2017