Hidratizirano vapno

Hidratizirano vapno nastaje procesom kontroliranog dodatka vode živom vapnu. Potrebno je razlikovati hidratizaciju dolomitnog, od hidratizacije kalcitnog vapna.  Na lokaciji u Siraču proizvodi se poluhidratrizirano dolomitno vapno.

Tvrtka provodi kontrolu tvorničke proizvodnje poluhidratiziranog dolomitnog vapna u vlastitom laboratoriju te u vanjskom, akreditiranom laboratoriju, a sukladno normi HRN EN 459-1:2010 Građevno vapno - 1.dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti. Za istu aktivnost posjeduje Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje.

 

Sukladno tehničkoj specifikaciji, potrebno je razlikovati dvije vrste poluhidratiziranog dolomitnog vapna sa slijedećim karakteristikama: 

1. VH Super (oznaka: DL 90-30-S1)

KEMIJSKI SASTAVFIZIKALNE KARAKTERISTIKE
CaO+MgOmin 90%PostojanostPostojan
MgOmin 30%Finoća
  ostatak na situ 0,09mm
  ostatak na situ 0,2mm

max 2%
max 2%
CO2max 7%Slobodna vodamax 2%
SO3max 2%Sadržaj zrakamax 12%
Vrijednost prodiranja> 10 i < 50 mm
Nasipna gustoća0,3 - 0,6 kg/dm3

2. Siračko vapno (oznaka: DL 85-30-S1)

KEMIJSKI SASTAVFIZIKALNE KARAKTERISTIKE
CaO+MgOmin 85%PostojanostPostojan
MgOmin 30%

Finoća
  ostatak na situ 0,63mm
  ostatak na situ 0,20mm

  ostatak na situ 0,09mm

 0%
max 2%

max 7%

CO2max 9%Slobodna vodamax 2%
SO3max 2%Sadržaj zrakamax 12%
Vrijednost prodiranja> 10 i < 50 mm
Nasipna gustoća0,3 - 0,6 kg/dm3

Riječ je o materijalu vrlo dobre finoće (ostatak na situ 0,09 mm je do 2%) i  izrazite bjeline.  Ova se vrsta materijala koristi u pripremi morta (za ziđe, vanjsku i unutarnju žbuku), proizvodnji drugih građevnih proizvoda,  reguliranju pH, obradu tla/vode, kemijskoj industriji te u zaštiti okoliša.

Materijale je moguće otpremati u rastresitom stanju (cisternama) i u natronskim vrećama mase 25 kg.