Kameni materijali

Kameni materijali nastaju preradom sirovine vapnenačkog porijekla na kamenolomu Čardak koji je oko 2 km udaljen od tvornice u Ličkom Lešću.  Proizvodi se razlikuju po veličini zrna te postoje slijedeće frakcije:

 • 0/4 mm
 • 0/16 mm
 • 0/32 mm
 • 0/63 mm
 • 4/8 mm
 • 8/16 mm
 • 16/32 mm

Tvrtka provodi tvorničku kontrolu proizvodnje kamenih frakcija u vlastitom laboratoriju te u vanjskom, akreditiranom laboratoriju, a sukladno normama HRN EN 12620:2008 Agregati za beton i HRN EN 13242:2008 Agregati za nevezane i hidrauličkim vezivom vezane materijale za primjenu u građevinarstvu i cestogradnji.

Za istu aktivnost posjeduje Certifikat o sukladnosti  kontrole tvorničke proizvodnje, izdana od CSS d.o.o. za kontrolu kakvoće materijala. 

Kamene frakcije (0/4, 0/16, 4/8, 8/16, 16/32 mm) se koriste za izradu:

 • običnog betona
 • armiranog betona
 • prednapetog betona
 • betona svih razreda tlačnih čvrstoća
 • betona svih razreda izloženosti, ovisno o djelovanju okoline

Kamena frakcija 0/32 mm i 0/63 mm se koristi za nevezane i hidrauličkim vezivom vezane materijale za primjenu u građevinarstvu i cestogradnji.

Osim spomenutih frakcija, postoji mogućnost proizvodnje i drugih materijala, sve prema zahtjevima kupca. Potrebno je napomenuti da je riječ o vapnencu s visokim udjelom kalcijeva karbonata čime je omogućena primjena istog i u različitim granama industrije.

Materijali se otpremaju u rastresitom stanju; cestom ili željeznicom iz Ličkog Lešća.