Opis

Agregati za nevezane i hidrauličkim vezivom vezane materijale u građevinarstvu i cestogradnji

Opis Kamene frakcije sukladne zahtjevima HRN EN 13242:
0/32 mm, 0/63 mm
Područje primjene Izrada nevezanih i hidrauličkim vezivom vezanih materijala u građevinarstvu i cestogradnji
Kameni Materijali