InterCal Croatia – We live Compliance

„Usklađenost i integritet čvrsto su međusobno povezani sastavni dijelovi naše strategije i radne kulture. Oni tvore osnovu za naše svakodnevno djelovanje u tvrtki InterCal. Naš cilj je da odluke budu u skladu sa zakonima, internim propisima i vrijednostima.”

Naš Kodeks Ponašanja

MI IMAMO POVJERENJE U GENERACIJE. MI POSTUPAMO ODRŽIVO.
MI ŽIVIMO PODUZETNIŠTVO. MI SE OSLANJAMO NA LJUDE.
Mi živimo povjerenje naših kupaca, zaposlenika, vlasnika i javnosti kao i snagu i integritet naše Grupe.
Važan stup priče o našem uspjehu je to što odgovorno ponašanje u skladu sa zakonima oduvijek smatramo neizostavnim sastavnim dijelom naše korporativne kulture. Kada se radi o moralu, etici, okolišu i sigurnosti, ne radimo nikakve kompromise. Društveno prihvaćanje naših poslova i projekata možemo očekivati samo ako se uvijek i svagdje ponašamo sukladno propisima. Integritet svakog pojedinca je nešto neophodno i ključ za uspjeh poduzeća. Zakonito i etično ponašanje štiti od ozbiljnih pravnih i ekonomskih rizika te jača naš ugled i povjerenje u naše poslovanje.
Temeljna načela etičnog ponašanja u skladu s propisima predstavljena su u Kodeksu ponaša-nja (Code of Conduct).

Naš „Tell it Cody“ sustav za zviždače

Poštivanje zakona, pravila i internih predložaka u društvu InterCal Croatia ima najviši prioritet. Naš sustav za zviždače, koji nosi naziv „Tell it Cody“, prima konkretne prijave koje ukazuju na (potencijalno) kršenje ili potencijalne nedostatke u našoj organizaciji. U to spadaju između ostalog kršenja našeg Kodeksa ponašanja, kartelnog prava, kaznenog prava ili povrede ljudskih prava. Vaše prijave nam pomažu da našu organizaciju poboljšamo i minimiziramo rizike.
Vašu prijavu možete podnijeti anonimno ili transparentno s navodom Vašeg imena i Vaših podataka za kontakt. Prijava se prosljeđuje Odjelu za usklađenost i nadležnom ambasadoru za usklađenost, koji će prijavu obrađivati na povjerljiv i pouzdan način. Na temelju Vaše prijave ne morate se plašiti bilo kakvih negativnih posljedica, ukoliko ste prijavu podnijeli u dobrom uvjerenju. Ne samo zaposlenici našeg poduzeća, nego i poslovni partneri/partnerice i treće osobe imaju mogućnost predavati informacije u vezi povreda pravila.