Papir i celuloza

Proizvodni proces u industriji papira i celuloze zahtjeva velike količine vode zbog čega se poseban naglasak stavlja na zatvorene proizvodne cikluse. Celuloza je osnovna sirovina za izradu papira, a dobiva se iz sirovog drveta kemijskim procesom (običnim procesom vađenja celuloze ili sulfitnim procesom).

Nažalost, InterCal Croatia d.o.o. trenutno u ponudi nema proizvode za ovu primjenu, ali naša sestrinska tvrtka InterCal Austria u Austriji te InterCal Slovenija u Sloveniji rado će Vam pomoći u vašim zahtjevima.

Za detaljnije informacije o InterCal Austria kliknite OVDJE.
Vaša kontakt osoba je gospodin Bernhard Gutschi (bernhard.gutschi@intercal.at)

Za detaljnije informacije o InterCal Slovenija kliknite OVDJE.
Vaša kontakt osoba je gospodin Aleksander Jerman (aleksander.jerman@intercal.si).