Impressum

Odgovorni za sadržaj:

InterCal Croatia d.o.o.

Sjedište:
Ruđera Boškovića 52
43541 Sirač
Hrvatska

Trgovački sud u Bjelovaru: Tt-24/1273-3
EORI/PDV identifikacijski broj / EU-VAT: HR92618981627

MB: 1943898
MBS: 020036264
OIB broj: 92618981627
Banka: Raiffeisen Bank Austria d.d.
IBAN: HR2624840081105761566

Dizajn i primjena:

ONELOGIN Business & Technology Consulting GmbH