Tvornica Sirač
Ruđera Boškovića 52
43541 Sirač
Tel.: +385 43 322 695
Fax: +385 43 442 015
E-mail:   otprema-sirac@intercal.hr
Otpremnik: Igor Kolar
Vrijeme utovara za vreće, jumbo vreće, vapno u rinfuzi:

od 07:00 do 18:00 sati

Lokacija Ličko Lešće
Ličko Lešće 3
53220 Otočac
Tel.: +385 53 787 300
Fax: +385 43 442 015
E-mail:   otprema-lesce@intercal.hr
Vrijeme utovara agregata:

od 07:00 do 15:00 sati

Prodaja

Mihael Polenus
Prodajni predstavnik

Intercal Croatia d.o.o.
Ruđera Boškovića 52
43541 Sirač
Tel.: +385 43 322 129
Mobil:   +385 91 1239 237
E-mail:   mihael.polenus@intercal.hr

Dario Andrijević
Prodajni predstavnik

Intercal Croatia d.o.o.
Ruđera Boškovića 52
43541 Sirač
Tel.: +385 43 322 129
Mobil:   +385 91 1240 455
E-mail:   dario.andrijevic@intercal.hr

Logistika

Igor Kolar
Otprema Sirač

Intercal Croatia d.o.o.
Ruđera Boškovića 52
43541 Sirač
Tel.: +385 43 322 129
Fax: +385 43 442 015

E-Mail:   otprema-sirac@intercal.hr

Asistent uprave i ljudskih resursa
Ivana Orban  
Asistent uprave i ljudskih resursa
Intercal Croatia d.o.o.
Ruđera Boškovića 52
43541 Sirač
Tel.: +385 43 322 129
Mobil:   +385 99 4907 859
E-Mail:   Ivana.Orban@intercal.hr
E-Mail:   info@intercal.hr