Kameni materijali

Kameni materijali se proizvode preradom vapnenačke stijenske mase na kamenolomu Čardak koji je okvirno 2 km udaljen od uredskih prostora na lokaciji Ličko Lešće.
Kamenolom je smješten u ekološko vrlo zanimljivom predjelu Gorske Hrvatske (blizina Gacke, NP Plitvička jezera, NP Sjeverni Velebit, NP Paklenica) te je potrebno posebnu pažnju posvetiti zaštiti okoliša.