Opis

Agregati za beton

Opis Kamene frakcije sukladne zahtjevima HRN EN 12620:
0/4 mm, 0/16 mm, 4/8 mm, 8/16 mm, 16/32 mm
Područje primjene Izrada običnog betona, armiranog betona, prednapetog betona, betona svih razreda tlačnih čvrstoća i betona svih razreda izloženosti, ovisno o djelovanju okoline